Obrzok2.png

TVOJA ZMENA JE NA DOSAH !!!

text.jpg

Obrzok3

 

 

PREČO ?

  • Máš možnosť byť teraz ty na tej druhej strane.
  • Máš možnosť i ty pracovať s kvalitným vybavením, prístrojmi a zariadeniami.
  • Máš a budeš mať svoj kľud a pohodu nikto nebude hneď chcieť tvoje výkony.
  • Máš tu veľa dievčat, ale pre dievčatá je tu zas veľa chlapcov.
  • Máš možnosť spolupracovať s priemyselnou sférou.
  • Máš možnosť vycestovať do zahraničia na 3 mesačnú stáž nadviazať nove kontakty, spoznať nové krajiny ako i čas na zábavu.
  • Máš slušné štipendium.
  • Máš predĺžený študentský život.
crosswalk-street-daytime-crowd-walking.png

 

TAK ČO S TÝM UROBÍŠ ?

JEDNODUCHO PRIDAJ SA K NIM (pozri ich vizitky):

Vizitky našich doktorandov...

linka-l.jpg

MÁŠ NA VÝBER Z DVOCH MOŽNOSTÍ...

                      Pre elektronickú prihlášku priamo klikni TU                                  Alebo pre kompletné info klikni TU                                                                                                                                           (kde nájdeš študijné programy, témy ponúkaných prác, prílohy                                                                                                                                                       k prihláške a poplatok)

linka-r.jpg

TVOJA KARIÉRA JE TÝM TVOJÍM SPRÁVNYM ŠTUDIJNÝM PROGRAMOM ...

 

Výskumné zameranie katedier si môžeš pozrieť tu:

fstoj_2_uniza.png
fstroj_16_uniza.png
fstoj_1_uniza.png
fstoj_4_uniza.png
fstoj_6_uniza.png
fstoj_9_uniza.png
fstoj_10_uniza.png
fstroj_13_uniza.png
fstroj_15_uniza.png

  Strojnícka fakulta - študijné programy - 3. stupeň  

Automatizované výrobné systémy

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania študijného programu Automatizované výrobné systémy získa znalosti a zručnosti, potrebné pre výskum a vývoj automatizácie strojárskej výroby. Nadobudne teoretické poznatky z technologických procesov a možnosti ich aplikácií v strojárskych podnikoch, so zohľadnením kvalitatívnych, technicko – ekonomických a ekologických aspektov. Je pripravený na riešenie najnáročnejších úloh technickej praxe. Absolvent doktorandského štúdia má uplatnenie vo výskumno-vývojových oddeleniach výrobných podnikov, špičkových manažérskych funkciách, riadení výrobných oddelení so sofistikovanou výrobnou technológiou, ústavoch Slovenskej akadémie vied, na technických vysokých školách. Môže sa uplatniť aj v poradenských firmách a organizáciách, kde sa vyžaduje technické vzdelanie vyššieho stupňa. Absolvent je schopný samostatnej vedeckej práce, je pripravený tvorivo rozvíjať a prehlbovať poznatky v odbore.

Strojárske technológie
Technické materiály
Časti a mechanizmy strojov
Energetické stroje a zariadenia
Koľajové vozidlá
Priemyselné inžinierstvo

“Múdrosť nemôžete len tak získať. Musíme ju sami objaviť na ceste, ktorej sa nedá vyhnúť, ani ktorú za nás nikto iný neprejde.” Marcel Proust

© 2022 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.