Obrzok2.png

TVOJA ZMENA JE NA DOSAH !!!

text.jpg

Obrzok3

 

 

PREČO ?

  • Máš možnosť byť teraz ty na tej druhej strane.
  • Máš možnosť i ty pracovať s kvalitným vybavením, prístrojmi a zariadeniami.
  • Máš a budeš mať svoj kľud a pohodu nikto nebude hneď chcieť tvoje výkony.
  • Máš tu veľa dievčat, ale pre dievčatá je tu zas veľa chlapcov.
  • Máš možnosť spolupracovať s priemyselnou sférou.
  • Máš možnosť vycestovať do zahraničia na 3 mesačnú stáž nadviazať nove kontakty, spoznať nové krajiny ako i čas na zábavu.
  • Máš slušné štipendium.
  • Máš predĺžený študentský život.
crosswalk-street-daytime-crowd-walking.png

 

TAK ČO S TÝM UROBÍŠ ?

JEDNODUCHO PRIDAJ SA K NIM (pozri ich vizitky):

Vizitky našich doktorandov...

linka-l.jpg

MÁŠ NA VÝBER Z DVOCH MOŽNOSTÍ...

                      Pre elektronickú prihlášku priamo klikni TU                                  Alebo pre kompletné info klikni TU                                                                                                                                           (kde nájdeš študijné programy, témy ponúkaných prác, prílohy                                                                                                                                                       k prihláške a poplatok)

Termín podania prihlášky

do 31. 05. 2024

Termín prijímacieho konania

24-28. 06. 2024

linka-r.jpg

TVOJA KARIÉRA JE TÝM TVOJÍM SPRÁVNYM ŠTUDIJNÝM PROGRAMOM ...

 

Výskumné zameranie katedier si môžeš pozrieť tu:

fstoj_2_uniza.png
fstroj_16_uniza.png
fstoj_1_uniza.png
fstoj_4_uniza.png
fstoj_6_uniza.png
fstoj_9_uniza.png
fstoj_10_uniza.png
fstroj_13_uniza.png
fstroj_15_uniza.png

  Strojnícka fakulta - študijné programy - 3. stupeň  

Automatizované výrobné systémy

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania študijného programu Automatizované výrobné systémy získa znalosti a zručnosti, potrebné pre výskum a vývoj automatizácie strojárskej výroby. Nadobudne teoretické poznatky z technologických procesov a možnosti ich aplikácií v strojárskych podnikoch, so zohľadnením kvalitatívnych, technicko – ekonomických a ekologických aspektov. Je pripravený na riešenie najnáročnejších úloh technickej praxe. Absolvent doktorandského štúdia má uplatnenie vo výskumno-vývojových oddeleniach výrobných podnikov, špičkových manažérskych funkciách, riadení výrobných oddelení so sofistikovanou výrobnou technológiou, ústavoch Slovenskej akadémie vied, na technických vysokých školách. Môže sa uplatniť aj v poradenských firmách a organizáciách, kde sa vyžaduje technické vzdelanie vyššieho stupňa. Absolvent je schopný samostatnej vedeckej práce, je pripravený tvorivo rozvíjať a prehlbovať poznatky v odbore.

Strojárske technológie
Technické materiály
Časti a mechanizmy strojov
Energetické stroje a zariadenia
Koľajové vozidlá
Priemyselné inžinierstvo

“Múdrosť nemôžete len tak získať. Musíme ju sami objaviť na ceste, ktorej sa nedá vyhnúť, ani ktorú za nás nikto iný neprejde.” Marcel Proust

 

Študijné programy

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.