Úspechy SjF

Úspechy SjF

Opäť najlepšia strojnícka fakulta na Slovensku!

Podľa hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) v roku 2015 sa Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline umiestnila na 3. mieste z celkového počtu 24 technických fakúlt na Slovensku.
Strojnícka fakulta ŽU v Žiline je na základe tohto hodnotenia najlepšou strojníckou fakultou v Slovenskej republike. Túto pozíciu si udržiava stabilne už od roku 2010 a to hlavne vďaka grantovej úspešnosti, kvalite vzdelávania a atraktivite štúdia.

Úspechy zamestnancov

Úspechy zamestnancov

Cena veľtrhu 2017

Pracovníci Strojníckej fakulty ŽU v Žiline sa v dňoch 23. - 26. 5. 2017 zúčastnili Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre - 24. veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií, kde prezentovali špičkové technické a technologické zariadenia vybraných pracovísk fakulty.

Udelenie čestnej hodnosti prof. Ing. Milanovi Žmindákovi, CSc.
Svetový úspech nášho výskumníka!
Cena SSTP o najlepší realizovaný projekt roka 2016
Medzinárodné ocenenie doc. Ing. Dalibora Bartu, PhD.
© 2017 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.