Habilitačné a inauguračné konanie

 Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline získala právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v týchto študijných odboroch:

 

5.2.1 Strojárstvo

5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá

5.2.5 Časti a mechanizmy strojov

5.2.52 Priemyselné inžinierstvo

5.2.6 Energetické stroje a zariadenia

5.2.7 Strojárske technológie a materiály

 

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.