Zloženie disciplinárnej komisie SjF UNIZA

 

vysokoškolskí učitelia SjF:

prof. Ing. Peter Palček, PhD.

doc. Ing. Ján Dižo, PhD.

doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD.

 

zástupcovia študentov:

Paulína Nováková /2. roč. Bc./

Bc. Peter Forgáč /1. roč. Ing./

Ing. Lucia Pastierovičová /1. roč. PhD./

© 2022 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.