Ďakujeme za účasť na vydarenom „Dni otvorených dverí 21.11.2018“ a tešíme sa na ďalšie stretnutie dňa 29.01. 2019.

Strana 1 z 3

© 2017 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.