Zoznam najvýznamnejších ocenení zamestnancov

Strojnícka fakulta

Ocenenie Rektora Vysokej školy Banskej - Technickej univerzity Ostrava - medaila Georgia Agricoly, doc. Ing. Dušanovi Štekláčovi, CSc. - za celoživotnú vedeckú a pedagogickú činnosť a osobný prínos k rozvoju Strojníckej fakulty Vysokej školy banskej - Technickej univerzity Ostrava v oblasti Strojárskych technológií (08. 09. 2015);

Udelenie pamätnej medaily Slovenskej zváračskej spoločnosti - pracovníkom Katedry technologického inžinierstva - prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD., prof. Ing. Augustín Sládek, PhD., prof. Ing. Jozef Meško, PhD. a doc. Ing. Miloš Mičian, PhD. (27.10.2015);

Získanie 2 ocenení pracovníkmi Katedry materiálového inžinierstva na fotografickej súťaži „O nejhezčí barevnou a černobílou fotografii struktury materiálu“: organizovanej v rámci vedeckej konferencie Alluminium a neželezné kovy´2015, Bystřice nad Pernštejnem, ČR (21. - 23. 10. 2015) a to: prof. Ing. Eva Tillová, PhD. (2. miesto v kategórii Odborná - vedecká fotografia) a Ing. Juraj Belan (3. miesto v kategórii Vox Populi);

Získanie 3 ocenení pracovníkmi Katedry materiálového inžinierstva na fotografickej súťaži konanej v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie Fraktografia´2015 (18. - 21. 10. 2015) Stará Lesná, Vysoké Tatry, SR: prof. Ing. Eva Tillová, PhD. (2. miesto v kategórii The most curious photo 2015); Ing. Mária Chalupová (1. miesto v kategórii The most curious photo 2015 a 3. miesto v kategórii The best fractography photo 2015);

Ing. Vladimíra Biňasová, PhD. (KPI) - ocenenie rektorky UNIZA dr. h. c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD. za význačnú publikačnú činnosť;

prof. Ing. Peter Palček, PhD. (KMI) - ocenenie rektorky UNIZA dr. h. c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD. za vynikajúce výsledky vedeckovýskumnej činnosti a ich prezentáciu vo forme významnej a výraznej publikačnej aktivity na medzinárodnej úrovni;
prof. Dr. Ing. Ivan Kuric (KAVS) - ocenenie rektorky UNIZA dr. h. c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD. za aktívnu prácu a významný prínos k rozvoju medzinárodnej spolupráce UNIZA.

© 2017 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.