Oznamy

Cena veľtrhu 2017

30. júl 2017

Pracovníci Strojníckej fakulty ŽU v Žiline sa v dňoch 23. - 26. 5. 2017 zúčastnili Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre - 24. veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií, kde prezentova...

Udelenie čestnej hodnosti prof. Ing. Milanovi Žmindákovi, CSc.

30. júl 2017

Univerzita Jána Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem udelila prof. Ing. Milanovi Žmindákovi, CSc. čestnú hodnosť DOKTOR HONORIS CAUSA v odbore Strojárenská technológia

Zlatá medaila Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

30. júl 2017

Dňa 27. apríla 2017 prevzal doc. Ing. Miloš Mičian, PhD. z Katedry technologického inžinierstva, Strojníckej fakulty z rúk prezidenta Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) prof. Ing...

Oznamy pre študentov

Kontrola štúdia 14.5.2018

21. marec 2018

KONTROLA ŠTÚDIA 14.5.2018 pre študentov denného štúdia: - 3. ročník Bc. - 2. ročník Ing. pre študentov externého štúdia: - 4. ročník Bc. - 2. ročník Ing. Študenti sa dostavia na študijné oddelenie s&n...

Rozhodnutie dekana 6/2018

13. marec 2018

Dekan Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje na 29. marca 2018  dekanské voľno pre všetkých študentov Strojníckej fakulty UNIZA, zapísaných v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského...

Erasmus + informačné stretnutie

20. február 2018

Máš záujem absolvovať Erasmus+ študijný pobyt alebo Erasmus+ stáž v budúcom akademickom roku? Chceš odštartovať svoju kariéru, zdokonaliť sa v odbornom jazyku a nadviazať kontakty so zahraničnými štud...

Female Engineers MOL Programme 2018

13. február 2018

Si študentkou technického alebo prírodovedného odboru? Prihlás sa do Female Engineers MOL Programme a získaj celoročné štipendium vo výške 3 000 Euro, účasť na zahraničnej konferencii, možnosť návštev...

0
Počet študentov
0
Počet absolventov
0
Priemerný plat
© 2017 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.