Vyplnenú a podpísanú prihlášku s fotografiou a motivačným listom prineste osobne do BA206 alebo zašlite na janovcikova@fstroj.uniza.sk najneskôr do 20.3.2023.


© 2022 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.