Výročna správa činnosti UNIZA za rok 2014

Celouniverzitná správa

Správy ÚCV, LVVC, NSS, NVCBLD sú súčasťou celouniverzitnej správy bodu 4 "Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania" , správy UIKT, EDIS-vydavateľstvo ŽU, UK, UZ a SZ sú zahrnuté v celouniverzitnej časti správy v bode 9 " Podporné činnosti".

Výročné správy fakúlt a ústavov (VÚVB, ÚTV, ÚKaI, Ústav dopravy - CETRA, ÚZVV, ÚCJ, VC a UVP).

 1. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 2. Strojnícka fakulta
 3. Elektrotechnická fakulta
 4. Stavebná fakulta
 5. Fakulta riadenia a informatiky
 6. Fakulta bezpečnostného inžinierstva
 7. Fakulta humanitných vied
 8. Výskumný ústav vysokohorskej biológie
 9. Ústav telesnej výchovy
 10. Ústav konkurencieschopnosti a inovácií
 11. CETRA - Ústav dopravy
 12. Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania
 13. Ústav cudzích jazykov
 14. Výskumné centrum
 15. Univerzitný vedecký park
© 2019 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.