Habilitácie a inaugurácie

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Habilitačné konanie Ing. Dagmar Hraškovej, PhD.
Habilitačné konanie Ing. Viery Šukalovej EUR ING, PhD.
Habilitačné konanie Ing. Benedikta Badánika, PhD.
Habilitačné konanie Ing. Branislava Kanderu, PhD.
Habilitačné konanie Ing. Zuzana Chodasová, CSc.
Habilitačné konanie Dr. Artur Piaszczyk
Habilitačné konanie Ing. Lucia Madleňáková, PhD.
Habilitačné konanie Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Habilitačné konanie Ing. Marián Gogola, PhD.
Konanie na vymenúvanie profesorov doc. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
Habilitačné konanie JUDr. Ing. Aleny Novák Sedláčkovej, PhD.
Habilitačné konanie Ing. Katarína Štofková, PhD.
Habilitačné konanie Ing. Pavol Kráľ, PhD.
Habilitačné konanie Dr. Ing. Tomasz Figlus
Habilitačné konanie Dr. Ing. Marek Jaskiewicz
Habilitačné konanie Ing. Iveta Kubasáková, PhD.
Habilitačné konanie Ing. Peter Márton, PhD.
Habilitačné konanie Ing. Vladimír Nemec, PhD.
Habilitačné konanie Ing. Helena Bínová, PhD.
Habilitačné konanie Dr.-Ing. Reiner Keil
© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.