Úspešná účcasť SjF na športovom dni rektora

 

Dňa 7.9 sa naši zamestnanci a doktorandi zúčastnili športového dňa rektora. Súťažilo sa vo viacerých športoch (basketbal, bedminton, malý futbal, nohejbal, florbal, stolný tenis, tenis, volejbal, preťahovanie lanom, lukostreľba, atletika), medzi nesúťažné disciplíny patrili (cykloturistika a nordic walking). Reprezentantom našej fakulty sa podarilo získať veľké množstvo medailí. Za zmienku stojí aj to, že strojníckej fakulte sa podarilo prvý krát v jedenásťročnej histórii podujatia ovládnuť celkové poradie fakúlt.

 

 

 

 

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.