Pracovníci a študenti doktorandské štúdia Strojníckej fakulty ŽU v Žiline sa v dňoch 22. - 25. 2018 zúčastnili Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre - 25. veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií, kde prezentovali špičkové technické a technologické zariadenia vybraných pracovísk fakulty.

© 2019 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.