Doktorandi - Katedra konštruovania a častí strojov

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Úspešní absolventi 2021

Úspešní absolventi 2020

© 2022 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.