Doktorandi - Katedra priemyselného inžinierstva

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Úspešní absolventi 2023

Úspešní absolventi 2022

Úspešní absolventi 2021

Úspešní absolventi 2020

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.