Software pre študentov

CA systémy

 

            CA systémy sú počítačové systémy určené na podporu činností vo všetkých etapách – od vývoja a navrhovania, plánovania výroby, až po samotnú výrobu a montáž, skladovanie a expedíciu. Umožňujú urýchliť a zjednodušiť predovšetkým modelovanie a kreslenie, dimenzovanie, uskutočnenie analýz, projektovanie, ale aj rôzne administratívne činnosti ako archivovanie, vyhľadávanie a podobne. Medzi CA systémy možno zaradiť systémy CAD, CAE, CAPP, CAM, CAA, CAL a BIM. Sú to všetky softvéry na vytváranie modelov a výkresovej dokumentácie, na technické výpočty, simulácie a analýzy.

Office-365.png
Autodesk-768x128.png
Matlab.png
GNU-Octave.png

 

 

CAD

PTC-300x150.png
FreeCAD.png
HiCAD-300x167.png
NX.png
T-Flex.png
BricsCAD.png
ZWSOFT.png
SolidWorks.png
IronCAD.png
Schroer140.jpg
KEYCREATOR-768x154.png
SolidEdge.png
OnShape.png
GstarCAD-210x210.jpg

 

 

CAM

CAMWorks.png
surfcam.png
edgecam.png
SolidCAM-768x124.png
Mastercam-768x133.png
BobCADCAM-768x135.png

 

 

CAE

Ansys.png
Femap.jpg
Adina.png
MSC-768x168.jpg
Numeca-300x207.jpg
Abaqus-768x237.png
Altair.png
Kisssoft-768x254.png
SimScale.png

 

 

BIM

DLUBAL-300x249.png
SCIA.png
Tekla.png
© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.