Katedra aplikovanej matematiky

Profil

Katedra aplikovanej matematiky zabezpečuje výučbu matematiky a predmetov aplikovanej matematiky vo všetkých študijných odboroch Strojníckej fakulty a Elektrotechnickej fakulty v bakalárskom, inžinierskom ako aj doktorandskom štúdiu. Patrí k historicky najstarším katedrám nielen fakulty, ale je jednou zo zakladajúcich katedier celej univerzity, resp. VŠD. V súčastnosti na katedre pôsobí 15 interných zamestnancov, z toho dvaja docenti, 9 odborných asistentov s vedeckou hodnosťou, dvaja odborný asistenti a  jeden technicko-administratívny pracovník. Katedra prevádzkuje dve počítačové laboratória s bohatým softvérovým vybavením (MatLab, MATHEMATICA, STATISTICA, atď.) a čiastkovú knižnicu. Vedecko-výskumná činnosť katedry má v historickom kontexte dve zásadné roviny: problematika vlastností diferenciálnych rovníc s posunutým argumentom a oblasť výskumu špeciálnych funkcií, najmä ortogonálnych polynómov. Okrem týchto dvoch nosných výskumných záberov sa pracovníci katedry intenzívne zaoberajú aplikovaným výskumom v oblasti technických vied (matematické modelovanie, štatistická analýza), ale aj ekonómie a fyziky životného prostredia.

Vedúci katedry

Doc. Mgr. Branislav Ftorek,  PhD.

tel.: +421 41 513 4962

e-mail: branislav.ftorek@fstroj.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry pre vedecko výskumnú činnosť

Mgr. Pavol Oršanský, PhD.

tel.: +421 41 513 4964

e-mail: pavol.orsansky@fstroj.uniza.sk

Zástupkyňa vedúceho katedry pre pedagogickú činnosť

Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD.

tel.: +421 41 513 4963

e-mail: zuzana.sedliackova@fstroj.uniza.sk

Sekretariát katedry

Ing. Zuzana Kameníková

tel.: +421 41 513 4951

e-mail: zuzana.kamenikova@fstroj.uniza.sk

© 2022 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.