Katedra automatizácie a výrobných systémov

Profil

Katedra automatizácie a výrobných systémov vznikla 1.1.2009 v rámci reorganizácie štruktúry Strojníckej fakulty – jej základ tvoria pracovníci oddelenia automatizácie bývalej Katedry obrábania a automatizácie. Na katedre pôsobia 2 profestori, 2 docenti, 1 asistent, 3 výskumný pracovníci, 1 pedagogický pracovník a 3 doktorandi .
Katedra sa orientuje na problematiku počítačovej podpory a automatizácie v strojárskom priemysle s dôrazom na programovanie NC a CNC výrobných strojov a priemyselných robotov, prácu so systémami CAD, CAD/CAM, CAM, CAPP a CAQ, riešenie technickej prípravy výroby s využitím CAx systémov a technológií, a na aplikáciu mikroelektroniky a mikropočítačov v strojárskej praxi.

Vedúci katedry

prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

tel.: +421 41 513 2800

e-mail: ivan.kuric@fstroj.uniza.sk

 

 

Zástupca vedúceho katedry

Ing. Ivan Zajačko, PhD.

tel.: +421 41 513 2815

e-mail: ivan.zajacko@fstroj.uniza.sk

 

Zástupca vedúceho katedry

Ing. Vladimír Bulej, PhD.

tel.: +421 41 513 2811

e-mail: vladimir.bulej@fstroj.uniza.sk

Sekretariát katedry

Jana Pastvová

tel.: +421 41 513 2801

e-mail: jana.pastvova@fstroj.uniza.sk

© 2022 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.