Katedra automatizácie a výrobných systémov

Profil

     Katedra automatizácie a výrobných systémov je modernou, rozvíjajúcou sa, výskumno-vzdelávacou inštitúciou patriacou do portfólia katedier Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Katedra (KAVS) vznikla 1. 1. 2009 v rámci reorganizácie štruktúry Strojníckej fakulty.

     Prioritou katedry je vzdelávanie odborníkov pre oblasť automatizácie, programovania a diagnostiky výrobných strojov, programovania priemyselných a servisných robotov, počítačovej podpory výrobných systémov, navrhovania automatizovaných výrobných liniek, aplikácie kamerových systémov a AI v strojárstve. V moderne vybavených laboratóriách majú študenti možnosť pracovať so súčasnou výrobnou technikou a v praxi používanými počítačovými programami.

      Katedra taktiež podporuje študentov v myšlienke absolvovania časti svojho štúdia na niektorej zo zahraničných univerzít prostredníctvom výmenných programov (ERASMUS+, Programy SAIA).

      Na katedre pôsobia 2 profesori, 4 docenti, 4 výskumní pracovníci, 2 technický pracovníci a 2 doktorandi.

Vedúci katedry

prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

tel.: +421 41 513 2800

e-mail: ivan.kuric@fstroj.uniza.sk

 

 

Zástupca vedúceho katedry pre priemysel

Ing. Ivan Zajačko, PhD.

tel.: +421 41 513 2815

e-mail: ivan.zajacko@fstroj.uniza.sk

 

Zástupca vedúceho katedry pre vzdelávanie

Ing. Vladimír Bulej, PhD.

tel.: +421 41 513 2811

e-mail: vladimir.bulej@fstroj.uniza.sk

Sekretariát katedry

Jana Pastvová

tel.: +421 41 513 2801

e-mail: jana.pastvova@fstroj.uniza.sk

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.