Katedra dopravnej a manipulačnej techniky

Profil

Katedra patrí k zakladateľom pôvodnej Vysokej školy železničnej v Prahe. Jej činnosť je založená na dlhoročnej tradícii v konštrukcii, prevádzke a údržbe koľajových vozidiel. Hlavné oblasti jej zamerania sú teória, koncepcia, konštrukcia, diagnostika, skúšanie a údržba vozidiel a spaľovacích motorov, počítačové modelovanie, simulácie a analýzy vozidiel a motorov, hodnotenie kvality a skúšobníctvo dopravnej techniky, legislatívne požiadavky kladené na výrobu a prevádzku dopravných prostriedkov a ich subsystémov. Katedra rozvíja teóriu a aplikáciu údržby vozidiel, ako aj strojov a zariadení vo všeobecnosti a zaoberá sa problematikou spoľahlivosti a rozvoja nových systémov údržby. Pokračuje tiež v tradičných oblastiach výskumu, ako je mechanika dopravy, prevádzka dopravných prostriedkov a ich kvalitatívne a environmentálne parametre s dôrazom na znižovanie hluku a vibrácií. Pracovníci katedry sa zameriavajú aj na riešenie rôznych tém teórie a konštrukcie piestových spaľovacích motorov a virtuálneho modelovania, venujú sa problémom zaťažovania životného prostredia energetickými jednotkami vybavenými spaľovacími motormi, automobilmi a inými dopravnými prostriedkami. Katedra spolupracuje s radom významných priemyselných podnikov, univerzít a zahraničných inštitúcií, medzi nimi s UIC ERRI a EFNMS.

Vedúci katedry

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici

tel.: +421 41 513 2550

e-mail: juraj.gerlici@fstroj.uniza.sk

 

Tajomník katedry

Ing. Andrej Suchánek, PhD.

tel.: +421 41 513 1753

e-mail: andrej.suchanek@fstroj.uniza.sk

 

Zástupca vedúceho katedry pre pedagogickú činnosť

doc. Ing. Ján Dižo, PhD.

tel.: +421 41 513 2560

e-mail: jan.dizo@fstroj.uniza.sk

Sekretariát katedry

Viera Mičianová

tel.: +421 41 513 2551

e-mail: viera.micianova@fstroj.uniza.sk

 

Zástupca vedúceho katedry pre vedeckovýskumnú činnosť a projekty

Ing. Pavol Šťastniak, PhD.

tel.: +421 41 513 2562

e-mail: pavol.stastniak@fstroj.uniza.sk

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.