Katedra dopravnej a manipulačnej techniky

Profil

Katedra je v odbornej verejnosti známa predovšetkým vzdelávaním konštruktérov a výpočtárov koľajových vozidiel, ale tiež svojimi aktivitami v oblasti celoživotného vzdelávania manažérov v železničných koľajových vozidlách, traťovom hospodárstve, údržbe technických systémov.
Pracovníci katedry sa zameriavajú aj na riešenie rôznych tém teórie a konštrukcie piestových spaľovacích motorov, automobilov a virtuálneho modelovania, venujú sa problémom zaťažovania životného prostredia energetickými jednotkami vybavenými spaľovacími motormi, automobilmi a inými dopravnými prostriedkami.

Vedúci katedry

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici

tel.: +421 41 513 2550

e-mail: juraj.gerlici@fstroj.uniza.sk

 

Zástupca vedúceho katedry

doc. Ing. Tomáš Lack, PhD.

tel.: +421 41 513 2664

e-mail: tomas.lack@fstroj.uniza.sk

Sekretariát katedry

Viera Mičianová

tel.: +421 41 513 2551

e-mail: viera.micianova@fstroj.uniza.sk

© 2022 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.