Katedra energetickej techniky

Profil

Katedra energetickej techniky (KET) je moderná katedra s dlhodobou tradíciou s výskumno-vzdelávacou činnosťou. Hlavným poslaním Katedry energetickej techniky je vzdelávanie študentov a výskum v oblasti energetických strojov a zariadení so zameraním na znižovanie energetickej náročnosti objektov, optimalizáciu spotreby energie, využívanie odpadového tepla, optimalizáciu prúdenia tekutín, simuláciu tepelných javov, obnoviteľné zdroje energie, optimalizáciu zdrojov tepla, hospodárne využívanie tepelnej energie, energetické audity, projektovanie vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadení.

V rámci pedagogickej činnosti Katedra energetickej techniky aktuálne zabezpečuje výučbu predmetov v troch študijných programoch:

Výučba a výskum sa realizuje v úplne zrekonštruovaných priestoroch (učebne, laboratóriá) a je zabezpečená najmodernejším meracím ako aj výpočtovým hardwarom a softwarom od renomovaných výrobcov (Ahlborn, Yokogawa, Omega, Fisher, ABB, Teccora, Ipecon, Leco, Star, HP, Ansys, Caepipe, Techcon a dalších). Na katedre disponujeme nelineárnym multifyzikálnym programom ANSYS Fluent zahŕňajúci štrukturálnu a termodynamickú analýzu, analýzu prúdenia kontinua, analýzu elektrostatických a elektromagnetických polí a akustickú analýzu.

Katedra taktiež spolupracuje s domácimi ale aj zahraničnými spoločnosťami, ktorým vykonáva expertíznu činnosť v rôznych oblastiach.

Energetický sektor je v súčasnej dobe kľúčový, pretože vďaka nemu je možné rozvíjať ekonomiku krajiny a priemysel, ale aj zabezpečovať potrebný tok energie pre bežnú prevádzku zariadení v budovách. Výskumom a inováciami je možné zlepšovať efektivitu zariadení a tiež nájsť nové riešenia pre problémy, ktoré v energetickom sektore vznikajú.

Vedúci katedry

doc. Ing. Michal Holubčík, PhD.

tel.: +421 41 513 2850

e-mail: michal.holubcik@fstroj.uniza.sk

 

Zástupca vedúceho katedry

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

tel.: +421 41 513 2859

e-mail: jozef.jandacka@fstroj.uniza.sk

Tajomník katedry

prof. Ing. Radovan Nosek, PhD.

tel.: +421 41 513 2863

e-mail: radovan.nosek@fstroj.uniza.sk

Sekretariát katedry

Ing. Slavka Jelušová

tel.: +421 41 513 2851

e-mail: slavka.jelusova@fstroj.uniza.sk

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.