Katedra energetickej techniky

Profil

Katedra energetickej techniky je zameraná na znižovanie energetickej náročnosti objektov, optimalizáciu spotreby energie, využívanie odpadového tepla, optimalizáciu prúdenia tekutín, simuláciu tepelných javov, obnoviteľné zdroje energie, optimalizáciu zdrojov tepla, hospodárne využívanie tepelnej energie, energetické audity, projektovanie vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadení. Katedra zabezpečuje výučbu a realizuje výskum v úplne zrekonštruovaných učebniach a laboratóriách a je zabezpečená najmodernejším meracím resp. výpočtovým hardwarom a softwarom. Absolvent po skončení štúdia dokáže riešiť úlohy prostredníctvom multifyzikálneho programu ANSYS, zahŕňajúci štrukturálnu a termodynamickú analýzu, analýzu prúdenia kontinua, analýzu elektrostatických a elektromagnetických polí a akustickú analýzu.
Absolvent štúdia sa v praxi uplatní v oblasti navrhovania, prevádzkovania a projektovania vykurovacích, vetracích a plynárenských sústav. Ďalšie uplatnenie nájde všade tam, kde sa riešia problémy znižovania energetickej náročnosti technologických procesov, hospodárnejšieho využívania tepelnej energie a využívania alternatívnych zdrojov energie.
Katedra spolupracuje s domácimi ale aj zahraničnými spoločnosťami: SPP - Bratislava, Žilinská teplárenská, a.s. - Žilina, Ipecon – Žilina, Biomasa – Kysucký Lieskovec, HT design – Krásno nad Kysucou, Technický skúšobný ústav – Piešťany, CEIT a.s., Continental Matador Rubber, s.r.o. – Púchov, Goodtech recovery technology – Nórsko, Výskumné energetické centrum – Česko, Bioles Horizont – Slovinsko.

Vedúci katedry

doc. Ing. Michal Holubčík, PhD.

tel.: +421 41 513 2850

e-mail: michal.holubcik@fstroj.uniza.sk

 

Zástupca vedúceho katedry

prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.

tel.: +421 41 513 2877

e-mail: milan.malcho@fstroj.uniza.sk

Tajomník katedry

doc. Ing. Radovan Nosek, PhD.

tel.: +421 41 513 2863

e-mail: radovan.nosek@fstroj.uniza.sk

Sekretariát katedry

Ing. Slavka Jelušová

tel.: +421 41 513 2851

e-mail: slavka.jelusova@fstroj.uniza.sk

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.