Katedra obrábania a výrobnej techniky

Profil

Doterajšia naša vzdelávacia činnosť, ale aj požiadavky praxe dokumentujú, že neustále treba rozvíjať obsah i spôsob výučby, jej metodickú i didaktickú stránku. Prax si vyžaduje čoraz častejšie riešenie multidisciplinárnych úloh a projektov. Preto hlavný cieľ štúdia na Katedre obrábania a výrobnej techniky je výchova relatívne všestranného absolventa schopného začleniť sa, prípadne adaptovať do širokej oblasti aktuálnych činností. Výchova dobrého odborníka a dobrého človeka nie je jednostrannou záležitosťou. Je výsledkom každodennej spolupráce zamestnancov a študentov, ktorá sa predovšetkým prejavuje vo vysokokvalitnej výučbe zo strany pedagógov a v systematickom a samostatnom štúdiu študentov. K tejto spolupráci želám študentom a pracovníkom KOVT veľa zdravia, spokojnosti, usilovnosti, trpezlivosti a úspechov.

Vedúci katedry

doc. Ing. Mário Drbúl, PhD.

tel.: +421 41 513 2752

e-mail: mario.drbul@fstroj.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry pre vedecko výskumnú činnosť

Ing. Michal Šajgalík, PhD.

tel.: +421 41 513 2783

e-mail: michal.sajgalik@fstroj.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry pre pedagogickú činnosť

Ing. Michal Šajgalík, PhD.

tel.: +421 41 513 2783

e-mail: michal.sajgalik@fstroj.uniza.sk

Sekretariát katedry

Miriama Tatranská

tel.: +421 41 513 2751

e-mail: miriama.tatranska@fstroj.uniza.sk

© 2022 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.