Katedra priemyselného inžinierstva

Profil

Katedra priemyselného inžinierstva sa už viac ako 50 rokov venuje vedecko-výskumnej činnosti a výchove absolventov v študijnom programe Priemyselné inžinierstvo.

Úlohou priemyselných inžinierov v praxi je navrhovanie, projektovanie, plánovanie, riadenie, organizácia, kontrola a zlepšovanie podnikových procesov a systémov.

Absolventi nájdu svoje uplatnenie v podnikoch na pozíciách ako priemyselný inžinier, systémový inžinier, inžinier kvality, inžinier produktivity, projektant výrobných systémov, výrobný inžinier, pracovník technickej prípravy výroby, vedúci útvaru plánovania a riadenia výroby, vedúci útvaru logistiky, vedúci útvaru údržby, pracovník útvaru ľudských zdrojov a pod.

Aktuálna orientácia katedry v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania reflektuje požiadavky Priemyslu 4.0 / Priemyslu 5.0.

Kľúčové témy výskumu katedry sú zamerané na oblasti digitálneho podniku, 3D projektovania výrobných a logistických systémov, aplikácie technológií virtuálnej a rozšírenej reality, počítačovej simulácie, ergonómie a humanizácie práce, softvérovej podpory pre podnikové plánovanie, riadenie a rozhodovanie, vývoja inteligentných a rekonfigurovateľných výrobných systémov, automatizácie a umelej inteligencie, ako aj ostatných oblastí pokrokového priemyselného inžinierstva, podporujúcich zvyšovanie produktivity a konkurenčnej schopnosti podnikov.

Vedúci katedry

prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD.

tel.: +421 41 513 2718, 2700

e-mail: martin.krajcovic@fstroj.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry pre vedecko výskumnú činnosť

doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.

tel.: +421 41 513 2709

e-mail: luboslav.dulina@fstroj.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry pre pedagogickú činnosť

Ing. Martin Gašo, PhD.

tel.: +421 41 513 2137

e-mail: martin.gaso@fstroj.uniza.sk

Sekretariát katedry

Eva Kováčová

tel.: +421 41 513 2701

e-mail: eva.kovacova@fstroj.uniza.sk

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.