Katedra technologického inžinierstva

Profil

    Katedra technologického inžinierstva je zameraná na oblasť výrobných beztrieskových technológií – zlievanie, zváranie, tvárnenie a tepelné spracovanie. Je vedeckým centrom základného i aplikovaného výskumu a medzinárodnej vedeckej spolupráce v oblasti metalurgického vývoja nových materiálov, nových postupov zvárania a spájania materiálov s využitím robotov, numerických simulačných analýz, nekonvenčných druhov tvárnenia a vývoja nových režimov tepelného spracovania.

       Katedra vychováva študentov v študijnom programe  Strojárske technológie. Ide o základný, súčasný a  moderný študijný program umožňujúci získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania v oblasti strojárskych technológií aj materiálov.

      Katedra taktiež študentov podporuje v aktivitách súvisiacich s účasťou na praxiach vo firmách, absolvovania časti svojho štúdia na zahraničných univerzitách a pod.

       Na katedre pôsobia 1 profesorka, 5 docenti, 1 odborný asistent, 2 výskumní pracovníci, 2 technický pracovníci a 3 doktorandi.

       Katedra sa okrem pedagogickej a vývojovo-výskumnej činnosti zameriava aj na spoluprácu s priemyslom. Spolupracuje na riešení viacerých úloh aplikovaného výskumu so slovenskými ale aj zahraničnými firmami.

Vedúca katedry

prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.

tel.: +421 41 513 2757, 2772

e-mail: danka.bolibruchova@fstroj.uniza.sk

Zástupca vedúcej katedry

doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.

tel.: +421 41 513 2768

e-mail: milos.mician@fstroj.uniza.sk

Sekretariát katedry

Alena Kajánková

tel.: +421 41 513 2757

e-mail: alena.kajankova@fstroj.uniza.sk

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.