Katedra technologického inžinierstva

Profil

Katedra technologického inžinierstva začiatkom roka 2005 začala písať svoju novú históriu, keď sa od katedry s rovnomenným názvom odčlenila jej časť orientovaná na obrábanie materiálov. Dnes sa KTI profiluje ako katedra zabezpečujúca oblasť beztrieskových technológií ako zváranie, zlievanie, tvárnenie a tepelné spracovanie. Katedra technologického inžinierstva zabezpečuje výučbu v študijnom odbore Strojárstvo študijnom programe Strojárske technológie (bakalárske a inžinierske štúdium) a Strojárske technológie a materiály (doktorandské štúdium). Má dve oddelenia, a to Oddelenie zlievania a tepelného spracovania a Oddelenie zvárania a tvárnenia.

Vedúca katedry

prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.

tel.: +421 41 513 2757, 2772

e-mail: danka.bolibruchova@fstroj.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry pre vedecko výskumnú činnosť

doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD.

tel.: +421 41 513 2797

e-mail: richard.pastircak@fstroj.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry pre pedagogickú činnosť

Ing. Radoslav Koňár, PhD.

tel.: +421 41 513 2799

e-mail: radoslav.konar@fstroj.uniza.sk

Sekretariát katedry

Alena Kajánková

tel.: +421 41 513 2757

e-mail: alena.kajankova@fstroj.uniza.sk

© 2022 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.