V priestoroch Moyzesovej siene Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa konala slávnostná udalosť, na ktorej boli ocenení vedeckí pracovníci v rôznych kategóriách. Medzi laureátmi boli Martin Orendáč, Ivana Šišoláková, Alexander Schrek, Miloš Mičian a Igor Farkaš za ich významný prínos v oblasti vedy a technológií. Hodnotiaca komisia vybrala laureátov spomedzi 48 nominovaných vedeckých osobností.

     Ocenenie technológ roka získal Miloš Mičian zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Odborník v oblasti výskumu a vývoja technológií procesov zvárania dostal ocenenie za výskum a vývoj technologických postupov zvárania vysokopevných ocelí pre prax. "Prepojenie teórie s praxou pri aplikovanom výskume, ktorý my robíme, je veľmi dôležité. Keby sme to neprenášali niekde do priemyslu, tak by veda a výskum ostali niekde za bránami a múrmi univerzity. Myslím si, že aj to bol asi dôvod, že si nás hodnotiaca komisia vybrala," podotkol.
Na snímke Miloš Mičian zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý si prevzal ocenenie v kategórii technológ roka v priestoroch Moyzesovej siene Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v utorok 21. mája 2024.
 

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy (ISSN 1338-0400). 

Bulletin SAIA 5/2024 si môžete prečítať/stiahnuť na:

https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie

Témou čísla je výskum v Spojených štátoch prostredníctvom Fulbrightových grantov.    

V bulletine prinášame aj informácie o štipendiách a grantoch, ktoré majú uzávierku v najbližších mesiacoch.

Bulletin SAIA je vo formáte PDF (na prehliadanie musíte mať nainštalovaný vhodný prehliadač, napr. Adobe Reader – http://get.adobe.com/reader/). 

 

S pozdravom

Ján Chlup,

zodpovedný redaktor 

Strana 1 z 53

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.