Príkaz rektora č. 9/2020 na zachovanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zníženia rizika šírenia choroby COVID-19 na UNIZA a v rámci implementácie opatrení MŠVVaŠ SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, zmien ustanovení zákona 311/2001 Z.z. Zákonníka práce a zmien ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách vydáva pre čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR (ďalej len „krízová situácia“) príkaz rektora č 9/2020.

Príloha: Príkaz rektora č. 9/2020 na zachovanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

© 2019 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.