Zmena termínu prijímacieho konania na 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Ing.)

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.