Zmena termínu prijímacieho konania na 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Ing.)

© 2019 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.