Prihlášky na doktorandské štúdium

Prihlášky na doktorandské štúdium sa prijímajú do 20. 6. 2020. Informácie o tomto termíne sú zverejnené na www stránke SjF.

https://www.fstroj.uniza.sk/index.php/studenti/vseobecne-informacie/oznamy/1839-oznam-o-prijimacom-konani-na-doktorandske-studium

Detailné informácie - náležitosti prihlášok, témy, počty prijímaných študentov a pod. nájdete na:

www stránke SjF - v sekcii - Uchádzači - Doktorandské štúdium - Prijímacie konanie

https://www.fstroj.uniza.sk/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=195

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.