Absolvuj stáž v európskom HPC centre!

Absolvuj stáž v európskom HPC centre!

 

PRACE – Partnerstvo pre pokročilé počítanie v Európe organizuje prestížne letné stáže v rámci programu Summer of HPC, ktoré sú určené pre absolventov a postgraduálnych študentov. PRACE sa snaží o nábor študentov-nadšencov HPC, ktorí majú záujem o letné stáže v niektorom z európskych HPC centier, kde si môžu zlepšiť svoje zručnosti v rôznych oblastiach. Neváhajte a zapojte sa!

 

Už od roku 2013 sa môžu najlepší študenti z Európy a partnerských krajín PRACE zúčastniť letných stáži v európskych HPC centrách. Program Summer of HPC rozvíja začínajúce talenty v oblasti HPC, zvyšuje ich povedomie o HPC a podporuje ich v používaní vysokovýkonnej výpočtovej techniky.

PRACE – Partnerstvo pre pokročilé počítanie v Európe chce inšpirovať a povzbudiť novú generáciu softvérových inžinierov, správcov systémov a HPC používateľov s cieľom udržať Európu na popredných miestach v oblasti superpočítačov. K dosiahnutiu daného cieľa prispieva PRACE organizovaním prestížnych letných stáží v rámci programu Summer of HPC, ktoré sú určené pre absolventov a postgraduálnych študentov. PRACE sa snaží o nábor študentov-nadšencov HPC, ktorí majú záujem o letné stáže v niektorom z európskych HPC centier, kde si môžu zlepšiť svoje zručnosti v rôznych oblastiach.

Na začiatku programu Summer of HPC sa účastníci stretnú na spoločnom školení. To zahŕňa úvod do HPC, vizualizáciu, ale aj tréningy a cvičenia zamerané na budovanie tímu. Po školení sa účastníci presunú do svojich hostiteľských krajín, kde pracujú na dokončení projektov pod dohľadom svojich mentorov. Účastníci vytvárajú videá či iné formy vizualizácie svojich výsledkov, ktoré sa dajú použiť pri podporných aktivitách či propagačných činnostiach. Účastníkom sa tiež odporúča aby začali pracovať aj na vlastných podporných aktivitách, písali príspevky do blogu Summer of HPC a na iné platformy a sociálne siete.
Na konci programu účastníci prezentujú svoje výsledky a predložia krátku správu. Zúčastnení pritom môžu získať jedno z dvoch ocenení: Najlepšia vizualizácia alebo Najlepší projekt, a taktiež sa udeľuje aj cena PRACE HPC Ambassador Award, ktorú získa účastník, ktorý najlepšie stelesňuje propagačný duch programu.

Vítane sú všetky prihlášky – bez ohľadu na odbor, vybraných bude 20 najlepších uchádzačov z celej Európy. Študenti môžu prejaviť záujem o maximálne tri projekty. Uchádzači sú vybraní na základe dôkladného skríningového procesu. Výberová komisia preskúma každú žiadosť dvakrát, a to na základe prísnych kritérií. Úspešní účastníci sú potom priradení do jednotlivých projektov.

V rámci PRACE Slovenskú republiku zastupuje Centrum spoločných činností SAVVýpočtové stredisko.

Summer of HPC 2021

 

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.