DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM UPOZORNENIE !!!

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

UPOZORNENIE !!!

OBMEDZENÁ PREVÁDZKA DO ODVOLANIA. 

PROSÍME O KONTAKTOVANIE VÝLUČNE TELEFONICKY ALEBO EMAILOM.

TELEFONICKÁ KONZULTÁCIA JE MOŽNÁ OD 8:00 DO 12:00 HOD.
 
OSOBNÁ NÁVŠTEVA REFERÁTU JE MOŽNÁ LEN VO VOPRED DOHODNUTOM TERMÍNE !!!
  
VŠETKY PÍSOMNOSTI TÝKAJÚCE SA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA PROSÍME ZASIELAŤ VÝLUČNE POŠTOU. 

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.