Slávnostná promócia absolventov Bc. štúdia

 

Dňa 20.06. 2022 sa uskutočnila slávnostná promócia absolventov Bc. štúdia. Srdečne blahoželáme!

 

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.