DOD 26/01/2023 - Ďakujeme

Ďakujeme za účasť na Dni otvorených dverí a tešíme sa na spoločné stretnutie v  akademickom roku 2023/2024.

 

© 2022 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.