Medzinárodná študentská konferencia TalentDetector2023_Winter 27.01.2023, Politechnika Slaska, Gliwice, Poľsko

Medzinárodná študentská konferencia TalentDetector2023_Winter

27.01.2023, Politechnika Slaska, Gliwice, Poľsko

      27.01. 2023 sa vo Vzdelávaco-Kongresovom centre  Politechniki Śląskiej v Gliwiciach konala Medzinárodná študentská konferencia TalentDetector2023_Winter organizovaná v rámci spoločného PL-SK-UA projektu TalentDetector.

     Konferencie sa zúčastnilo 143 prezentujúcich študentov z Poľska, Slovenska, Českej republiky, Etiópie, Ghany, Turecka a Ukrajiny, zaoberajúcich sa problematikou materiálových technológií, ktorí predniesli výsledky riešenia svojich študentských projektov formou krátkych prezentácií a posterov. SjF UNIZA reprezentovali študenti 1 ročníka študijného programu Technické materiály: Andrej Barčák, Matúš Bôžek, Jaroslav Hrbek, Filip Janiš, Matúš Kucbel a Peter Špuro. Končiacich študentov zastupoval Martin Slezák a v úvodnej sekcii vystúpila s prednáškou aj doktorandka Ing. Lucia Pastierovičová.

      Okrem účasti na konferencii, výmeny skúseností, vedomostí a zručností si študenti mali možnosť pozrieť prednáškové a výučbové priestory Politechniky Slaskej a hlavne nové výskumné laboratóriá, kde môžu realizovať vzhľadom k veľmi dobrým kontaktom medzi KMI a  Politechnikou Slaskou aj časť svojich experimentálnych prác do diplomovej práce. Z konferencie bol vydaný aj recenzovaný zborník, takže študenti majú už aj svoju prvú publikáciu 😊.

 

 

 Zástupcovia SjF UNIZA – študenti 1 a 2 ročníka študijného programu technické materiály

 

 

 Zahraniční účastníci konferencie – študenti z Ghany a Etiópie

 

 

 

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.