Vedecká rada SjF

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

prof. Dr. Ing. Milan Sága

prof. Ing. Andrej Czán, PhD.

prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD.

prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

prof. Ing. Jozef   Jandačka, PhD.

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici

prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD.

doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.

prof. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.

prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD.

prof. Ing. Ľuboš Kučera, PhD.

prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.

doc. Ing. František Nový, PhD.

doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD.

doc. Ing. Vladimír Bulej, PhD.

doc. Ing. Michal Holubčík, PhD.

doc. Ing. Michal Šajgalík, PhD.

doc. Ing. Tomáš Lack, PhD.

prof. Ing. Pavol Poliak, PhD.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.

prof. Ing. Marián Drusa, PhD.

prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.

doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.

Dr. h. c. prof. Ing. Ľuboš Šooš, PhD.

Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, PhD.

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.

prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.

prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D.

prof. Dr. hab. inž. Andrzej Chudzikiewicz

Dr. hab. inž. Pawel Drozdziel, prof.PL

Ing. Peter Fodrek, PhD., EWE, hosť. prof.

doc. Ing. Jaroslav Markovič, PhD.

Ing. Peter Duchovič, PhD.      

dekan SjF UNIZA

prodekan SjF UNIZA

prodekan SjF UNIZA

prodekan SjF UNIZA

prodekanka SjF UNIZA

rektor UNIZA

KDMT SjF UNIZA

KPI SjF UNIZA

KPI SjF UNIZA

KAME SjF UNIZA

KKČS SjF UNIZA

KKČS SjF UNIZA

KTI SjF UNIZA

KMI SjF UNIZA

KTI SjF UNIZA

KAVS SjF UNIZA

KET SjF UNIZA

KOVT SjF UNIZA

KDMT SjF UNIZA

FPEDaS UNIZA

FEIT UNIZA

SvF UNIZA

UVC UNIZA

UVP UNIZA

SjF TUKE Košice

SjF STU Bratislava

FVT TUKE Košice   so sídlom v Prešove

MTF STU Bratislava so sídlom v Trnave

FS VŠB TU Ostrava, ČR

DFJP TU Pardubice, ČR

UTH Radom, Poľsko

Politechnika Lubelska, Poľsko

Prvá zváračská Bratislava

Slovenská legálna metrológia, B.Bystrica

VIPO, a.s., Partizánske

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.