Vedenie fakulty

Dekan

Dekan

prof. Dr. Ing. Milan Sága
e-mail: milan.saga@fstroj.uniza.sk

tel.: 041 513 25 00

Prodekan pre vedecko - výskumnú činnosť

Prodekan pre vedecko - výskumnú činnosť

prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
e-mail: eva.tillova@fstroj.uniza.sk

tel.: 041 513 60 07

Prodekan pre pedagogickú činnosť

Prodekan pre pedagogickú činnosť

doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD.
e-mail: branislav.ftorek@fstroj.uniza.sk

tel.: 041 513 49 62

Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy

Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy

prof. Dr. Ing. Ivan Kuric
e-mail: ivan.kuric@fstroj.uniza.sk
tel.: 041 513 28 00

Prodekan pre spoluprácu s priemyslom

Prodekan pre spoluprácu s priemyslom

doc. Ing. Michal Šajgalík, PhD.
e-mail: michal.sajgalik@fstroj.uniza.sk

tel.: 041 513 27 80

Predseda akademického senátu

Predseda akademického senátu

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici
e-mail: juraj.gerlici@fstroj.uniza.sk 

tel.: 041 513 51 35

Tajomníčka fakulty

Tajomníčka fakulty

Ing. Ivana Remišová
e-mail: ivana.remisova@fstroj.uniza.sk

tel.: 041 513 25 12

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.