Medzinárodný strojársky veľtrh 2018 - Čestné uznanie

 Pracovníci a študenti doktorandské štúdia Strojníckej fakulty ŽU v Žiline sa v dňoch 22. - 25. 2018 zúčastnili Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre - 25. veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií, kde prezentovali špičkové technické a technologické zariadenia vybraných pracovísk fakulty.

 Medzi zúčastnenými bola aj Katedra dopravnej a manipulačnej techniky, ktorá na veľtrhu prezentovala E-3kolku – trojstopé elektricky poháňané vozidlo, ktoré bude mať pri prechode zatáčkou vyššiu odolnosť voči preklopeniu. Prihlásený exponát bol výsledkom práce na realizácii projektu v rámci grantovej podpory Nadácie Volkswagen, ktorá v roku 2017 vypísala výzvu na grand s názvom “rozvíjať technik(o)u. Cieľom nadácie bolo podporiť inovatívne projekty s tematikou elektromobility prostredníctvom (študentských) prác /projektov. Vozidlo získalo ocenenie "ČESTNÉ UZNANIE", ktoré prevzal na slávnostnom vyhodnotení súťaže prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici a Ing. Andrej Suchánek, PhD.

 

 

 

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.