Zasadanie medzinárodného zváračského inštitútu IIW v Bratislave

V dňoch 7. až 12. Júla sa Slovensko a Bratislava po 25 rokoch stalo   hosťovskou krajinou najväčšieho svetového fóra v oblasti zvárania a to 72. zasadania správnej rady Medzinárodného zváračského inštitútu - IIW a medzinárodnej konferencie. Zastúpenie na ňom mala aj Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta, ktorá v kolektíve autorov doc. Ing. Miloša Mičiana, PhD. prezentovala výsledky svojej výskumnej práce.  Doktorand Ing. Daniel Harmaniak v posterovej sekcii obhajoval príspevok ,,Changes of Microstructure and Mechanical properties of the HAZ of the S960MC Steel Sheet Weld Joint“.

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.