Ako ošúpať banán inak ako ručne – výsledky 2. ročníka súťaže na Strojníckej fakulte UNIZA

          Dňa 24.10. 2019 sa na našej fakulte uskutočnil druhý ročník súťaže o top inovačný tím študentov strojníckych fakúlt „Ako ošúpať banán inak ako ručne“. Súťaž je určená pre študentov UNIZA, STU Bratislava a TU Košice. Vyhlasuje ju spoločnosť SOVA Digital v partnerstve s Asociáciou priemyselných zväzov. Zámerom organizátora súťaže je prepájanie škôl s praxou, kooperácia R&D centier s mladými talentami, ale aj aktívna podpora a propagácia zaujímavých príbehov mladých ľudí s technickým vzdelaním, pretože jedným z najväčších problémov praxe je dnes nedostatok absolventov týchto škôl. Pod problém sa podpisuje dlhodobý nezáujem mladých ľudí o štúdium technických predmetov. Zo SJF UNIZA sa zapojilo 5 súťažných tímov. Ich úlohou bolo vyriešenie zadaného technického problému – „Ako by ste vylepšili detské sánky, aby boli ešte viac mega zážitkom nielen pre deti, ale aj pre rodičov, ba dokonca celú rodinu“. Tímy navrhli problematickú situáciu, unikátne riešenie a vytvorili prototypový model riešenia. Boli udelené 2 prvé miesta. S ohľadom na charakter úlohy nie je prekvapujúci úspech študentov študijného programu vozidlá a motory, ktorý pracoval v zložení Michal Rakár, Frederik Ďurčo a Jozef Sýkora. Spolu s nimi sa umiestnili na prvom mieste aj priemyselní inžinieri Peter Malec, Martin Buzalka a Dávid Komačka. Víťazom srdečne blahoželáme a vopred ďakujeme za vzornú reprezentáciu fakulty v celoslovenskom kole, ktoré sa tento rok uskutoční v dňoch 28.-29.11. 2019 vo Vígľaši.

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.