Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity pomáha v boji proti korona kríze.

          Strojnícka fakulta sa zapojila do projektu www.pomoznemocnici.sk, kde sme už odovzdali prvú sériu držiakov ochranných štítov pre daný projekt v počte 36 kusov. Počas zdĺhavého tlačenia daných dielov sa dvaja mladí študenti, jeden je študentom SjF II. Ročník Strojárske technológie a druhý je maturant na Gymnáziu Veľká Okružná Žilina zamysleli nad zjednodušením celej výroby a konštrukcie, čo vyústilo do dvoch návrhov úžitkových vzorov pod právami UNIZA. Samotný prototyp ATTA-CII bol už otestovaný v Univerzitnej nemocnici v Martine na KAIM UNM u primára MUDr. Richard Koyša. Na návrhu ešte spolupracoval aj Ing. Ján Raffaj, ktorý navrhol materiál na konštrukciu rámu. V nedeľu 29.03.2020 bolo ďalej odoslaných 10 kusov na kliniku anestéziológie a intenzívnej medecíny. Momentálne je už pre UNM KAIM dodaných ďalších 200kusov. Ďalej spolupracujeme na vývoji respirátora v spolupráci s VUC Žiline ako samostatného riešenia pre nezávislú výrobu respirátorov.

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.