Inaugurácia dekana Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity

Dňa 2.7.2020 bola slávnostná inaugurácia dekana Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline na 20. zasadnutí Akademického senátu SjF.

Za dekana bol zvolený

pán  prof. Dr. Ing. Milan Sága,

na funkčné obdobie od 1.septembra 2020 do 31.augusta 2024.

 

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.