Dodatok č.1 k Príkazu rektora č. 1/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

Prikaz rektora 1 2021 DODATOK 1 page 001

Prikaz rektora 1 2021 DODATOK 1 page 002

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.