Dodatok č.2 k Príkazu rektora č. 1/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.