Oznam o konaní habilitačnej prednášky a obhajobe habilitačnej práce - Ing. Peter Ďurčanský, PhD.

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.