Študuješ a pracuješ na najlepšej technike na Slovensku!

      Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline je súčasťou 2 najprestížnejšej univerzity na Slovensku podľa rebríčka ROUND UNIVERSITY RANKING 2022 (RUR). Rebríček RUR je jedným z viacerých svetových rankingov, ktoré hodnotia výskumné univerzity. Naša ALMA MATER sa v rebríčku ROUND UNIVERSITY RANKING 2022 (RUR) umiestnila prvýkrát od jeho vzniku. V rebríčku sa umiestnili dve slovenské univerzity - Univerzita Komenského v Bratislave (UK) na 426 mieste a naša Žilinská univerzita v Žiline na 658 mieste.

       Poradie univerzít sa zostavuje na základe 20 indikátorov, ktoré tvoria 4 oblasti hodnotenia: výučba (40 %), výskum (40 %), medzinárodná rôznorodosť (10 %) a finančná udržateľnosť (10 %). Rebríček čerpá podklady z verejne dostupných zdrojov - Clarivate Analytics, inštitucionálnych informácií a z bibliometrických údajov databázy Web of Science.

        Veľmi dobre sme dopadli hlavne v hodnotení kvality výučby, kde sa UNIZA umiestnila dokonca na 356 mieste.

       Rebríček RUR je jedným z viacerých svetových rankingov, ktoré hodnotia výskumné univerzity. V aktuálnej trinástej edícii hodnotili 1150 univerzít z 85 krajín. Vo finálnej verzii rebríčka sa umiestnilo 1024 univerzít zo 76 krajín sveta. Dominuje v ňom Európa s 394 univerzitami, z Ázie sa umiestnilo 384 škôl, 166 zo Severnej Ameriky, 35 z Oceánie, 25 z Afriky a 20 z Latinskej Ameriky.

 

Celý rebríček a poradie ďalších univerzít si môžete pozrieť na:

 

https://roundranking.com/universities/university-of-zilina.html?sort=O&year=2022&subject=SO

 

 

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.