Voľby do Akademického senátu UNIZA (zoznam kandidátov)

 

     V zmysle článku 4 Smernice č. 241 - Zásady volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline, predseda AS UNIZA prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. vyhlasuje voľby členov zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline.

Príloha: Vyhlásenie volieb do AS UNIZA 2023

Príloha: Návrh kandidátov pre voľby do AS UNIZA za SjF

© 2022 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.