Výsledky volieb do Akademického senátu UNIZA

 

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline pre funkčné obdobie v rokoch 2023 – 2027.

Príloha: Výsledky volieb do Akademického senátu UNIZA 2023

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
predseda AS UNIZA

© 2022 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.