Bulletin SAIA 7-8/2023 bol zverejnený na www.saia.sk

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy (ISSN 1338-0400). 

Bulletin SAIA 7-8/2023 si môžete prečítať/stiahnuť na:

https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie

Témou čísla sú štipendiá vyplývajúce z medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád na akademický rok 2024/2025,

ktoré administruje SAIA, n. o.

V bulletine prinášame aj informácie o štipendiách a grantoch, ktoré majú uzávierku v najbližších mesiacoch.  

Bulletin SAIA je vo formáte PDF (na prehliadanie musíte mať nainštalovaný vhodný prehliadač, napr. Adobe Reader – http://get.adobe.com/reader/). 

 

S pozdravom

Ján Chlup,

zodpovedný redaktor 

© 2022 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.