OCENENIE

Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica udelili Strojníckej fakulte UNIZA diplom za 2. miesto v súťaži Najkrajšia kniha a propagačný materiál za rok 2023 v kategórii KNIHY za knižnú publikáciu: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta: 70 rokov Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, vydanej pri príležitosti 70. výročia Žilinskej univerzity v Žiline. Všetkým, ktorí ste sa podieľali na jej obsahu ĎAKUJEME.

Ocenenie si SjF prevzala počas slávnostného vyhodnotenia súťaže a otvorenia výstavy v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici dňa 9. apríla 2024.

 

 

 

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.