INFO - Žilinská univerzita v Žiline sa uchádza o získanie titulu "HR EXCELLENT IN RESEARCH"

 

Žilinská univerzita v Žiline sa uchádza o získanie titulu "HR EXCELLENT IN RESEARCH".

 

Ocenenie spojené s udelením loga HR Excellence in Research udeľuje Európska komisia výskumným inštitúciám, ktoré implementujú personálnu stratégiu. Doteraz získalo značku „HR Excellence in Research" viac ako 700 inštitúcii v celej Európe.

Dňa 10.04.2024 prebehlo pracovné stretnutie členov a členiek riadiacej komisie a pracovnej skupiny UNIZA pre HRS4R – t.j. HR EXCELLENT IN RESEARCH. Za SjF UNIZA sa na stretnutí zúčastnili: prof. Ing. Eva Tillová, PhD. , Ing. Denisa Straková, PhD. a Ing. Katarína Kaduchová, PhD.  Predseda riadiacej komisie prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD. vysvetlil celú koncepciu a jednotlivé kroky, ktoré musíme urobiť v rámci snahy o získanie prestížneho ocenenia HR Excelence in Research. Hlavným bodom programu bolo dopracovanie GAP analýzy k HRS4R. Nasledovala široká diskusia k jednotlivým otázkam GAP analýzy vrátanie navrhnutia odpovedí. Predseda riadiacej komisie zdôraznil potrebu priebežného informovania zamestnancov/-kýň a doktorandov/-iek o filozofii a cieľoch HRS4R. K uvedenému je pripravená krátka informácia, ktorá bola zaslaná pracovníkom SjF a bude prezentovaná na TV obrazovkách v rámci univerzity. Záverom boli predstavené ďalšie kroky a úlohy v rámci časového harmonogramu k získaniu HRS4R. 

Všetky informácie o tom -  čo to je a k čomu to je a bude dobré – nájdete na:

https://www.uniza.sk/index.php/zamestnanci/rast-zamestnancov/strategia-ludskych-zdrojov-pre-vyskum

 

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.