Menovanie dekana SjF

 

12.06.2024 odovzdal rektor UNIZA prof. Ing. Ján Čelko, CSc. menovací dekrét dekanovi SjF prof. Dr. Ing. Milanovi Ságovi na 4 ročné funkčné obdobie od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2028. Staronovému p. dekanovi poďakoval za prácu pre SjF a UNIZA doteraz a poprial mu hlavne veľa zdravia, pevných nervov a pracovných úspechov.

 

 

 

 

 

 

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.