AKTUÁLNE OTVORENÉ VÝZVY - JÚN 2024

 

 

 AKTUÁLNE OTVORENÉ VÝZVY
Jún 2024

Európske inovačné ekosystémy (EIE)

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Klaster 1: Zdravie

Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Misia EÚ: Adaptácia na zmenu klímy

Misia EÚ: Dohoda o pôde pre Európu

Misia EÚ: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá

Misia EÚ: Oceán, moria a vody

Výskumné infraštruktúry

Call - Future Engagement Model for the EOSC Federation (2024)
Dátum otvorenia:
13.06.2024

Uzávierka: 19.09.2024

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.