Stretnutie so zástupcami Ústavu merania SAV

 

V dňoch 8. – 9. 7. 2024 sa v krásnom prostredí Smolenického zámku konalo pracovné stretnutie zástupcov Ústavu merania SAV, vedenia Strojníckej fakulty UNIZA, pracovníkov Katedry obrábania a výrobnej techniky a firmy Martikáň, s.r.o. Riešila sa problematika projektu APVV-22-0328 s názvom „Návrh metodiky a jej overenie pre meranie vybraných parametrov Ti implantátov vo výrobnom procese“.

 

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.